Showing all 3 results

Tảo xoắn spirulina có hàm lượng protêin rất cao đạt từ 50-70% trọng lượng khô, bao gồm 18 loại acid amin khác nhau. Tảo xoắn spirulina chứa nhiều loại vitamin bao gồm: A, B1, B2, B6, B12, PP, E.