Làm đẹp với tảo Spirulina

Những nghiên cứu đầu tiên đã cho thấy tác động tích cực của Tảo Spirulina lên cơ thể nữ giới, rõ nhất là tác động vào hormone. Khi dùng Tảo Spirulina, các hoạt chất của…